twitter
RSS not configured
rss

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites

Bun venit pe  site-ul Scolii Primare din satul Arini, com. Maierus, jud. Brasov

Fisa de prezentare a unitatii administrativ teritoriale Maierus

1. STATUTUL ADMINISTRATIV

Localitatea Măieruş este o aşezare compusă din două localităţi – Măieruş reşedinţă de comună şi Arini, localitate componentă.

2. AŞEZARE GEOGRAFICĂ

Localitatea Măieruş face parte din zona istorică numită Ţara Bârsei, delimitată de localităţile Apaţa la nord, Belin şi Hăghig la est şi sud-est, Feldioara la sud şi Comăna şi Hoghiz la vest.

Satul Măieruş, reşedinţă de comună, este situat la 31 km de municipiul Braşov, la 37 km de oraşul Rupea, 10 km de satul Feldioara şi 6 km de satul Apaţa.

3. SCURT ISTORIC

Conform monografiei comunei Măieruş (2007), primele documente referitoare la această aşezare datează din 1377, iar în decursul anilor următori, prezenţa localităţii apare sub diferite forme atât în limba germană, maghiară şi română, astfel: Monzoros (1427), Nozbach (1476), Nosbach (1701), Măieruş (1797). În limba română, nu are nici o semnificaţie. El a fost adoptat din traducerea denumirii satului „ Aluniş” în limba maghiară, unde devine Magzaroş, apoi ajunge românescul Măgheruş. Prin transformările inerente pe care le suportă orice limbă vorbită, spre perfecţionare, a devenit Măieruş. Pentru saşi a rămas Nussbach, adică Valea Nucilor: „ Denumirea şi-a căpătat-o de la un pârâu care izvorăşte din Vadul Roşu, străbate câmpul şi se varsă în Olt. Pe ambele maluri cresc aluni” (din consemnările preotului Josef Teutsch în 1754)

4. LOCALITĂŢI COMPONENTE

Localitatea Arini este localitate componentă a Comunei Măieruş, cu o suprafaţă teritorială de 720 ha din totalul de 6507 ha, cât însumează teritoriul comunei Măieruş şi este despărţită de Măieruş prin râul Olt, fiind singura localitate din judeţul Braşov situată în partea de est a Oltului.

5. ÎNVĂŢĂMÂNT

 La nivelul comunei funcţionează în prezent două unităţi de învăţământ (Şcoala generală cu clasele I- VIII Măieruş, Şcoala primară cu clasele I-IV Arini). Ca si număr de grădiniţe exista 2 grădiniţe (Grădiniţa Măieruş şi Grădiniţa Arini).

Grădiniţele şi şcolile existente au capacităţi suficiente pentru solicitările actuale şi estimate pentru viitorul apropiat. Clădirile au fost renovate, modernizate iar dotările din şcoală sunt optime desfăşurări activităţii şcolare (calculatoare, videoproiectoare, bibliotecă, colecţie de CD-uri educaţionale, laboratoare). La Scoala Generală Măieruş la ciclul primar sunt înscrişi 119 elevi supravegheaţi de 7 cadre didactice iar la ciclul gimnazial sunt înscrişi 151 elevi supraveghiaţi de 14 cadre didactice.

La Şcoala Primară Arini sunt înscrişi 91 elevi de care se ocupă 5 cadre didactice.

La Gradiniţa din Măieruş sunt înscrişi 68 de copii de care se ocupă 3 cadre didactice.

La Gradiniţa din Arini sunt înscrişi 40 de copii care sunt supravegheaţi de 2 cadre didactice.

scoala2

6. CULTURA

În prezent, în Măieruş şi Arini, funcţionează două cămine culturale, care găzduiesc nuntaşii la căsătoriile sătenilor şi spectacolele oferte de ansamblul de dans folcloric local, baluri, şezători, adunări, botezuri, cununii etc.

Căminul cultural din Măieruş deţine: sală (150 mp), scenă (50 mp), hol mare, hol mic, bucătărie, toaletă, tâmplărie termopan şi este racordat la curent electric şi apă.

Căminul cultural din Arini deţine sală, scenă, hol, bucătărie, tâmplărie termopan şi este racordat la curent electric.

În Măieruş există două biserici: Biserica Evanghelică Măieruş şi Biserica Ortodoxă Română „Adormirea Maicii Domnului” iar în Arini Biserica Ortodoxă Română „ Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”.

7. TURISM

Infrastructura turistică este slab dezvoltată. Există un hotel-restaurant în curs de finalizare la ieşirea din Măieruş. Acesta se află în apropierea viitorului sat de vacanţă propus spre realizare. Agroturismul este o oportunitate insuficient valorificată de localnici. Una din posibilităţile de petrecere a timpului liber în Măieruş este pescuitul sportiv în zonele amenajate pentru pescuit.

În evaluarea monumentelor istorice de importanţă naţională şi universală realizată de centrul de Studii şi Cercetări în domeniul Culturii, în comuna Măieruş au fost identificate trei monumente: Biserica Evanghelică, Incinta fortificată din secolul XV şi Biserica Ortodoxă Adormirea Maicii Domnului.

În Măieruş mai există monumente dedicate eroilor care au luptat pentru apărarea localităţii, printre care se află Monumentul  Eroilor Saşi ridicat în 1927, Monumentul Eroilor Români ridicat în 1936 şi Monumentul eroilor români din satul Arini ridicat recent în anul 2000.

Printre elementele specifice Măieruşului, care dau culoare locului, se numără şi aşa numita Fântâna Albă construită în anul 186, astăzi izvor şi loc de popas.

La Fântâna Albă pot fi examinate conglomerate formate din calcar şi alte roci, printre care cele mai
importante sunt bazaltele aşezate în coloane.

În satul Arini există un stejar multisecular din specia Quercus robus, cu vârsta de 350 de ani, diametrul de 2,07 metri şi înălţimea de 23 de metri.

Aria protejată Pădurea Bogăţii, situată pe teritoriul comunei Măieruş, a fost evaluată de Institutul de Geografie al Academiei Române cu 3 din 5 puncte ca şi teritoriu de importanţă naturală.

Manifestări / evenimente culturale locale:

Sărbătoarea arminzenilor de Florii – este un obicei în cadrul Rusaliilor.

Ceata feciorilor – tradiţie care se mai păstrează şi astăzi în cadrul sărbătorilor de iarnă

Ziua comunei Măieruş 16 august – prima ediţie în anul 2009

8. INFRASTRUCTURĂ

a.     Accesul la reţeaua de căi ferate (distanţa până la cea mai apropiată staţie sau haltă CFR)

Localitatea Măieruş este deservită de calea ferată prin halta Măieruş

b.    Accesul la reţeaua de drumuri naţionale, judeţene, comunale, forestiere

Reţeaua de drumuri care străbate comuna Măieruş cuprinde drumuri naţionale, judeţene şi comunale

Telecomunicaţii

Telefonia fixă este asigurată prin intermediul furnizorului Telekom, în comună existând, de asemenea, şi antenele tuturor furnizorilor de telefonie mobilă (Orange, Vodafone, Digi, etc). Internetul este asigurat în reţea de cablu, iar cablul TV este asigurat de furnizori, precum: Telekom, Digi TV, RCS-RDS, Boom TV.

9. STAREA MEDIULUI

În ceea ce priveşte managementul deşeurilor, la nivelul comunei se constată următoarele, până la realizarea staţiei de sortare şi transfer din Măieruş:

– deşeurile menajere sunt colectate de către primărie în urma unui contract cu Primăria Augustin pentru ridicarea gunoiului menajer, care ulterior este transportat la staţia de transfer Sf. Gheorghe;

– deşeurile zootehnice sunt colectate de firma Protan Codlea, cu care Primăria Măieruş a încheiat un contract pentru incinerarea acestora, colectarea făcându-se la cererea primăriei;

– există coşuri publice stradale în punctele importante din fiecare sat.

10. PROIECTE ŞI PROGRAME DE DEZVOLTARE

Programe de dezvoltare în curs de derulare

– Crearea infrastructurii de canalizare în satul Arini şi Măieruş printr-un proiect finanţat de Ministerul Mediului prin HG 904/2007

– Construcţia reţelei de apă potabilă din satul Arini printr-un proiect finanţat de Ministerul Mediului prin HG 904/2007

– Construcţia staţiei de epurare din satul Măieruş şi din satul Arini printr-un proiect finanţat de Ministerul Mediului prin HG 904/2007

– Construirea staţiei de transfer deşeuri

– Introducerea treptată a colectării selective a deşeurilor

11. SEDIUL UNITĂŢII ADMINISTRATIV TERITORIALE

Strada Nicolae Bălcescu, nr. 2, comuna Măieruş, judeţul Braşov

Tel: 0268/284771, Fax: 0268/284757

E-mail: primariamaierus@yahoo.com

12. DATE PERSONALE ale conducerii unităţii administrativ teritoriale

PRIMAR: Boricean Nistor

VICEPRIMAR: Garcea Lelu Felician

SECRETAR: Barbu Adriana Magdalena

                                   .

                                   .